Sökresultat

antal träffar: 1

Stockholms Kyrkogårdsförvaltning
Lindgren, Henrik Stig Göran
Född: 1927-10-05
Avliden: 2012-06-03
Gravsatt: 2012-07-12
Hemort: Oscar
Galärvarvskyrkogården
Minneslund
Resultat per förvaltning