Sökresultat

antal träffar: 1

Stockholms Kyrkogårdsförvaltning
Guldberg Beck, INGAMAJ
Född: 1943-05-20
Avliden: 2001-03-11
Gravsatt: 2001-04-02
Hemort: Högalid
Norra begravningsplatsen
Gravrätten har återgått till upplåtaren
Resultat per förvaltning