Sökresultat

antal träffar: 1

Stockholms Kyrkogårdsförvaltning
Wijkander, Ingrid Ann-Marie
Född: 1923-04-01
Avliden: 2014-07-22
Gravsatt: 2014-09-18
Hemort: Oscar
Galärvarvskyrkogården
Minneslund
Resultat per förvaltning