Sökresultat

antal träffar: 1

Stockholms Kyrkogårdsförvaltning
Jobeus, Gustav Bertil
Född: 1944-03-30
Avliden: 2018-03-13
Gravsatt: 2018-07-04
Hemort: Oscars församling
Skogskyrkogården
Minneslund
Resultat per förvaltning