Sökresultat

antal träffar: 1

Stockholms Kyrkogårdsförvaltning
Född: 1942-02-06
Avliden: 2007-01-25
Gravsatt: 2007-09-19
Hemort: Täby
Galärvarvskyrkogården
Kvarter: Område
Gravplats: 00010
Gravsatta i denna grav
Resultat per förvaltning