Sökresultat

antal träffar: 1

Stockholms Kyrkogårdsförvaltning
Biörnstad, Lillemor G.
Född: 1904-01-22
Avliden: 1995-09-02
Gravsatt: 1995-10-09
Hemort: Sofia
Skogskyrkogården
Minneslund
Resultat per förvaltning