Sökresultat

antal träffar: 1

Örebro pastorat
Nordquist, Per Eric
Född: 1940-12-24
Avliden: 2002-06-17
Gravsatt: 2002-08-13
Hemort: Rudbecksg. 46 Örebro
Längbro Kyrkogård Örebro
Längbro Minneslund
Resultat per förvaltning