Sökresultat

antal träffar: 1

Stockholms Kyrkogårdsförvaltning
Rundqvist, Per-Erik Gunnar
Född: 1912-03-22
Avliden: 1986-12-12
Gravsatt: 1987-04-27
Hemort: Oscar
Galärvarvskyrkogården
Minneslund
Resultat per förvaltning