Sökresultat

antal träffar: 1

Stockholms Kyrkogårdsförvaltning
Maurin, Rolf Helge
Född: 1920-05-21
Avliden: 2010-06-07
Gravsatt: 2010-07-20
Hemort: S:t Matteus
Skogskyrkogården
Minneslund
Resultat per förvaltning