Sökresultat

antal träffar: 3

Uppsala pastorat
Kjellen, Johan Rudolf
Född: 1864
Avliden: 1922
Gravsatt: 1922-11-18
Hemort: Uppsala
Gamla kyrkogården avd 1
Gravrätten har återgått till upplåtaren
Gravsatta i denna grav
Karlstads pastorat
Kjellén, Helmer Rudolf
Född: 1902-03-03
Avliden: 1990-01-30
Gravsatt: 1990-03-06
Hemort: Karlstad
Ruds kyrkogård
Gravrätten har återgått till upplåtaren
Gravsatta i denna grav
Gävle församling
Född: -
Avliden: -
Gravsatt: 1972-05-10
Hemort: 70 år
Gamla Kyrkogården
Kvarter: Gamla Urn Serie U:12
Gravplats: 0396
Gravsatta i denna grav