Sökresultat

antal träffar: 1

Stockholms Kyrkogårdsförvaltning
Jungstedt, Karl Torsten August
Född: 1918-03-18
Avliden: 2006-12-02
Gravsatt: 2007-04-10
Hemort: Engelbrekt
Galärvarvskyrkogården
Minneslund
Resultat per förvaltning