Sökresultat

antal träffar: 1

Stockholms Kyrkogårdsförvaltning
Sjöblom, Ulla Maria
Född: 1927-05-11
Avliden: 1989-08-03
Gravsatt: 1989-09-22
Hemort: Katarina
Galärvarvskyrkogården
Minneslund
Resultat per förvaltning