Pronaj,

Född: 2022-05-04
Avliden: 2022-05-12
Gravsatt: 2022-05-16
Nolby begravningsplats
Kvarter: 26
Gravplats: 0028
Hemort: Alingsås församling
Gravplatsnummer: 0326 0028
Gravrättstid: 2022-05-16 - 2047-12-31
Alingsås pastorat
0322-669 150

© 2024 - Eniac

Version: 3.0

Eniac