Abbo, Najeeb Najm Abbo

Född: 1948-01-22
Avliden: 2015-03-18
Gravsatt: 2015-03-26
Lilla Dalens Begravningsplats
Kvarter: Kvarter L Kistor
Gravplats: 0081
Hemort: Botkyrka församling
Gravplatsnummer: 2L 0081
Gravrättstid: 2015-03-19 - 2040-12-31
Botkyrka församling
08-530 222 75

© 2024 - Eniac

Version: 3.0

Eniac