Född: -
Avliden: -
Gravsatt: 1938-08-21
Norra begravningsplatsen
Kvarter: Kvarter 9
Gravplats: V036901
Hemort:
Gravplatsnummer: 1109 00 V036901
Gravrättstid: 1931-08-06 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav:

Persson, Ida Margareta Alberta
FödelsedatumAvlidenGravsatt
1910-04-21
1998-05-09
1998-06-02
Persson, Ida Matilda
FödelsedatumAvlidenGravsatt
-
-
1945-04-08
Persson, Johan Albert
FödelsedatumAvlidenGravsatt
-
-
1931-08-09
Turehagen, Inga Lisa
FödelsedatumAvlidenGravsatt
1922-09-08
1998-03-20
1998-04-07
Norrköpings pastorat
011-24 15 00
nkpkgf@svenskakyrkan.se

© 2024 - Eniac

Version: 3.0

Eniac