Hammarskjöld, Bo Gustaf Hjalmar

Född: 1891-06-03
Avliden: 1974-08-04
Gravsatt: 1974-08-15
Gamla kyrkogården avd 1
Kvarter: 16
Gravplats: 0834C
Hemort: Täby
Gravplatsnummer: 0116 0834C
Gravrättstid: 1931-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Hammarskjöld, Dag Hjalmar Agne Karl
Född
1905-07-29
Avliden
1961-09-17
Gravsatt
1961-09-29
Hammarskjöld, Åke Vilhelm
Född
1893
Avliden
1937-07-07
Gravsatt
1937-07-22
Hammarskjöld, Agnes Maria
Född
-
Avliden
1940-01-21
Gravsatt
1940-01-26
Hammarskjöld, Sten Hjalmar Fridolf K
Född
1900-09-08
Avliden
1972-02-23
Gravsatt
1972-03-04
Hammarskjöld, Knut Hjalmar Leonard
Född
1862
Avliden
1953-10-12
Gravsatt
1953-10-24
Hammarskjöld, Britte Clara
Född
1893-09-18
Avliden
1990-08-23
Gravsatt
1990-09-14
Hammarskjöld, Hildur Signe M f. Fries
Född
1894-04-19
Avliden
1972-07-16
Gravsatt
1972-07-24
Hammarskjöld, Peder Olof Hjalmar Åkesson
Född
1923-07-03
Avliden
1994-05-24
Gravsatt
1994-06-09
Hammarskiöld, Jan Bo Hjalmar
Född
1952-08-21
Avliden
1989-04-10
Gravsatt
1989-06-02
Hammarskjöld, Hedvig Marie Elisabeth
Född
1955-09-05
Avliden
1999-06-24
Gravsatt
1999-09-01
Hammarsköld, Michael
Född
1929-07-15
Avliden
2001-11-21
Gravsatt
2002-06-10
Hammarskjöld, Ingrid Kristina
Född
1925-12-17
Avliden
2012-12-20
Gravsatt
2013-04-11
Hammarskjöld, Curt Peter Michaél
Född
1971-05-23
Avliden
2018-05
Gravsatt
2018-09-28
Hagström, Marlene Ulla Agnes Christina
Född
1942-12-02
Avliden
2020-05-20
Gravsatt
2020-06-17
Hammarskjöld, Claes Åke Hjalmar
Född
1924-09-08
Avliden
2020-11-10
Gravsatt
2020-12-23

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården avd 1

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.