Clason, Edvard Claes Herman

Född: -
Avliden: -
Gravsatt: 1912-10-17
Gamla kyrkogården avd 1
Kvarter: 52
Gravplats: 0038
Hemort: Uppsala
Gravplatsnummer: 0152 0038
Gravrättstid: 1864-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Clason, Clara
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1923-01-27
Clason, Maria
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1931-10-27
Clason, Fredrik
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1954-07-16
Clason, Ingeborg
Född
1905-03-03
Avliden
1990-12-20
Gravsatt
1991-01-09
Clason, Edward
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1864
Clason, Elsa Monica
Född
1932-09-19
Avliden
2015-07-02
Gravsatt
2015-09-18
Clason, Ingeborg
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1912-07-06

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården avd 1

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.