Alsing, Rolf Adam Engelbrekt

Född: 1968-10-12
Avliden: 2020-04-15
Gravsatt: 2021-05-07
Katarina kyrkogård
Kvarter: -
Gravplats: 0256
Hemort: Katarina församling
Gravplatsnummer: 15- 0256
Gravrättstid: 2021-05-07 - 2046-12-31

Katarina församling

08-743 68 00

Länk till hemsida