Bodin, Lars Olof Martin

Född: 1903-09-23
Avliden: 1976-10-07
Gravsatt: 1976-10-20
Silverdals griftegård
Kvarter: U
Gravplats: 398
Hemort: Sollentuna
Gravplatsnummer: 02U 398
Gravrättstid: 1976-10-20 - 2025-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Bodin, Signe Margareta
Född
1906-04-13
Avliden
2000-10-04
Gravsatt
2000-10-18

Sollentuna församling