Cohrs, Hermann Edvard

Född: 1858-08-27
Avliden: 1934-07-27
Gravsatt: 1934-08-07
Gustaf Vasa columbarium
Kvarter: Bottenvåning höger Kammare
Gravplats: 0349
Gravplatsnummer: CBH R 0349
Gravrättstid: 1934-08-31 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Vollert, Astrid
Född
1888-12-25
Avliden
1952-02-05
Gravsatt
1952-03-17