Waldenström, Jan Gösta

Född: 1906-04-17
Avliden: 1996-12-01
Gravsatt: 1997-11-14
Gamla kyrkogården avd 1
Kvarter: 24
Gravplats: 1135
Hemort: S:t Johannes Malmö
Gravplatsnummer: 0124 1135
Gravrättstid: 1936-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Waldenström, Elsa Maria f. Laurin
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1939-02-17
Waldenström, Johan Anton
Född
1839-09-17
Avliden
1879
Gravsatt
-

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården avd 1

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.