Falk, Lars-Erik Oskar

Född: 1922-02-02
Avliden: 2018-08-25
Gravsatt: 2019-05-24
Gamla kyrkogården avd 1
Kvarter: 46
Gravplats: 1830B
Hemort: Sigtuna församling
Gravplatsnummer: 0146 1830B
Gravrättstid: 1911-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Cars, Edla Anne-Marie
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1927-12-28
Malmberg, Per
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1878-01
Malmberg, Kristina Margareta
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1882-01
Nyman, Erik Bartolomeus
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1885-01
Falk, Lilly Maria
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1892-01
Falk, Hilda
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1916-04-22
Falk, Karl Oskar
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1920-10-02
Cars, Lilly Anna Maria
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1963-06-08
Falk, Oskar Bruno
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1959-07-13
Falk, Sally Albertina
Född
1895-12-24
Avliden
1990-06-09
Gravsatt
1990-07-18
Falk, Harald Gunnar
Född
1923-04-27
Avliden
1965-07-30
Gravsatt
1965-08-18
Falk, Margit Linnéa Alfrida
Född
1923-09-20
Avliden
2015-03-10
Gravsatt
2015-08-21

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården avd 1

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.