Abrahamsson, Anna Maria

Född: 1908-12-14
Avliden: 1997-02-10
Gravsatt: 1997-02-21
Landskyrkogården
Kvarter: F
Gravplats: 0207
Hemort:
Gravplatsnummer: 02F 0207
Gravrättstid: 1980-01-15 - 2037-12-31

Övriga gravsatta i denna grav:

Abrahamsson, Arvid Valdemar
FödelsedatumAvlidenGravsatt
1907-09-16
1980-01-08
1980-01-15
Alingsås pastorat
0322-669 150

© 2024 - Eniac

Version: 3.0

Eniac