Hildebrand, Karl-Gustaf

Född: 1911-04-25
Avliden: 2005-01-30
Gravsatt: 2005-02-15
Gamla kyrkogården avd 2
Kvarter: 24
Gravplats: 1942
Hemort: Uppsala Domkyrkoförs.
Gravplatsnummer: 0224 1942
Gravrättstid: 1989-01-01 - 2039-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Hildebrand, Maj Stina f. Rydh
Född
1914-05-30
Avliden
1989-06-18
Gravsatt
1989-07-07

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården avd 2

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.