Nyblom F. Roed, Helena

Född: 1843
Avliden: 1926
Gravsatt: 1926-10-14
Gamla kyrkogården avd 1
Kvarter: 12
Gravplats: 0574
Hemort: Engelbrekt
Gravplatsnummer: 0112 0574
Gravrättstid: 1837-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Nyblom, Anders
Född
1805
Avliden
1861
Gravsatt
1861-01
Nyblom, Floria Margareta
Född
1904
Avliden
1904
Gravsatt
1904-10-12
Nyblom, Carl Rupert
Född
1832
Avliden
1907
Gravsatt
1907-06-04
Nyblom, Ebba Eleonora Helena
Född
1895
Avliden
1907
Gravsatt
1907-10-29
Nyblom, Carl Göran
Född
1867
Avliden
1920
Gravsatt
1920-04-21
Alin, Matilda
Född
1849
Avliden
1933
Gravsatt
1933-08-01
Nyblom, Valborg Constantia
Född
1882
Avliden
1950
Gravsatt
1950-09-07
Lundberg F. Nyblom, Ellen Emilia
Född
1869
Avliden
1937
Gravsatt
1937-12-29
Nyblom, Elisabet Anna Maria
Född
1904-05-12
Avliden
1981-01-13
Gravsatt
1981-02-04
Nyblom, Holger August
Född
1874
Avliden
1953
Gravsatt
1953-05-26
Nyblom, Knut Magnus
Född
1870
Avliden
1940
Gravsatt
1940-01-14

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården avd 1

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.