Mor

Född: 1842
Avliden: 1940
Gravsatt: -
Ekeby Kyrkogård
Kvarter: Kvarter A
Gravplats: 0084-85
Hemort:
Gravplatsnummer: EA 0084-85
Gravrättstid: 1923-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav:

Far
FödelsedatumAvlidenGravsatt
1839
1923
-
Kumla pastorat
019-58 93 50
kumla.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

© 2024 - Eniac

Version: 3.0

Eniac