Beijer, Agne Gottreich Kristoffer

Född: 1888-12-24
Avliden: 1975-03-16
Gravsatt: 1975-04-22
Botkyrka Kyrkogård
Kvarter: A
Gravplats: 0022
Hemort: Lovö
Gravplatsnummer: 1A 0022
Gravrättstid: 1902-09-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Beijer, Frans
Född
1836-07-22
Avliden
1902-08-24
Gravsatt
1902
Beijer, Anna
Född
1848-08-08
Avliden
1909-04-17
Gravsatt
1909-01-01
Beijer, Disa
Född
1876-09-14
Avliden
1961-04-21
Gravsatt
1961-05-26
Beijer, Anna Emma Maria
Född
1873-05-09
Avliden
1962-12-17
Gravsatt
1963-05-26
Beijer, Elsa Helena Vilhelmina
Född
1883-08-07
Avliden
1968-07-04
Gravsatt
1968-09-29
Beijer, Ester Maria Elisabet
Född
1894-04-21
Avliden
1977-05-08
Gravsatt
1977-06-06
Beijer, Anna Malin Eugenie
Född
1920-01-15
Avliden
2014-10-26
Gravsatt
2015-10-07

Botkyrka församling

Botkyrka Kyrkogård

Botkyrka kyrkogård är den äldsta kyrkogården i Botkyrka. Den ursprungliga kyrkogården är omgärdad av en stenmur, Bogårdsmuren.

På den äldre delen utav kyrkogården finns tre gravkor.

Liljencrantzska gravkoret: I kyrkogårdens nordvästra hörn finns det äldsta gravkoret som uppfördes 1807 av riksrådet och presidenten i Kommerskollegium Johan Liljencrantz. Gravkoret är uppfört i stram nyantik stil, i putsat tegel efter ritning av Christoffer Gjörwell som var stadsarkitekt i Stockholm och bl a ritade Landstingshuset samt Haga slott. Johan Liljencrantz var friherre och köpte gården Sturehov som numera kallas Sturehovs slott. Ovanför ingången till gravkoret finns en tavla som bl a anger Johan Liljencrantz födelse- och dödsdag.

Pipers gravkor: I sydost finns gravkoret som byggdes år 1843 av familjen Carl Piper, dåvarande ägare till Sturehov. Gravkoret är uppfört i egypticerande stil av grå granit och detaljer i gjutjärn. Arkitekten är okänd, men troligen är det Fredrik Magnus Piper som har ritat ett mycket likartat gravkor för kyrkogården i Västerås.

Wåhlins gravkor: I sydöstra hörnet utav kyrkogården finns ett gravkor från 1953 som tillhör familjen Wåhlin från Hallunda Gård.

Numera är Botkyrka kyrkogård fullbelagd och kist- samt urngravsättningar sker enbart i familjegravar.

Vägbeskrivning:


Adress: Sankt Botvids Väg 27

Med bil: Botkyrka kyrka syns från E4/E20 mellan Södertälje och Stockholm, avfart trafikplats Hallunda.

Kollektivt: Planera din resa hos sl. Hållplats Botkyrka kyrka.