Berg, Sven Fredrik

Född: 1887-03-11
Avliden: 1974-04-25
Gravsatt: 1974-05-25
Veckholms kyrkogård
Kvarter: 00
Gravplats: 0391
Hemort: Uppsala
Gravplatsnummer: 1400 0391
Gravrättstid: 1927-12-18 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Berg, Carl Edvard
Född
1847-07-15
Avliden
1927-12-18
Gravsatt
1927-12-29
Berg, Helena Antoinetta
Född
1860-02-02
Avliden
1957-03-05
Gravsatt
1957-03-10
Berg, Kristina Elisabet
Född
1891-04-22
Avliden
1987-01-17
Gravsatt
1987-02-28
Berg, Emma Katarina
Född
1889-07-28
Avliden
1988-12-27
Gravsatt
1989-04-01
Berg, Nils Oskar
Född
1918-03-24
Avliden
2008-07-31
Gravsatt
2008-10-31

Enköpings pastorat