Åstrand, Mona Maria

Född: 1931-08-05
Avliden: 1995-10-04
Gravsatt: 1996-06-13
Limhamns kyrkogård
Kvarter: kv 10 000
Gravplats: 0051N
Hemort: St johannes
Gravplatsnummer: 3010 000 0051N
Gravrättstid: 1995-10-18 - 2020-10-18

Malmö pastorat

Malmö Kyrkogårdsförvaltning

Länk till hemsida

Limhamns kyrkogård

Limhamns kyrkogård


Kyrkogården anlades 1897. Den är en av Malmös större kyrkogårdar och har utvidgats i olika etapper. De modernare avdelningarna kan benämnas som en typ av parkkyrkogård.

Här finns ett kapell-krematorium uppfört 1964 samt en minneslund anlagd 1967.

En kistlund anlades 1997 och hösten 2007 tillkom det nya gravskicket askgravplatser på kyrkogården.

Adress


Norra Hyllievägen, Sunnanväg