Hellqvist, Anders J

Född: -
Avliden: -
Gravsatt: 1968-06-07
S:t Pauli södra kyrkogård
Kvarter: kv 17 Nordvästra sidan
Gravplats: 0017
Gravplatsnummer: 2217 321 0017
Gravrättstid: 1910-11-04 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Hellqvist, Olga
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1954-12-22
Hellqvist, Carl Herman
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1936-08-20
Hellqvist, Gerda
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1970-01-03
Persson, Harry Reinh.
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1961-12-04
Hellqvist, Emilia
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1921-03-09
Sjögren, Axel
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1910-05-31
Persson, Stina Margareta
Född
1907-07-22
Avliden
1996-08-06
Gravsatt
1996-09-05

Malmö pastorat

Malmö Kyrkogårdsförvaltning

Länk till hemsida

S:t Pauli södra kyrkogård

S:t Pauli kyrkogårdar


Består av de tre kyrkogårdarna S:t Pauli norra, mellersta och södra, centralt belägna i Malmö mellan Föreningsgatan, S:t Knuts väg, Nobelvägen och Östra Farmvägen. Den norra delen tillkom år 1870, mellersta delen 1890 och den södra delen år 1904.

En minneslund har anlagts 1973 inom S:t Pauli mellersta kyrkogård, där också ett mycket omtyckt begravningskapell finns.

Adress


Föreningsgatan, S:t Knuts väg, Nobelvägen, Östra Farmvägen