Berg, Rudolf Fredrik

Född: 1846-05-31
Avliden: -
Gravsatt: 1907-12-15
Limhamns kyrkogård
Kvarter: kv 1 000
Gravplats: 0054
Gravplatsnummer: 3001 000 0054
Gravrättstid: 1907-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Berg, Stephanie
Född
1849
Avliden
-
Gravsatt
1934-01-03

Malmö pastorat

Malmö Kyrkogårdsförvaltning

Länk till hemsida

Limhamns kyrkogård

Limhamns kyrkogård


Kyrkogården anlades 1897. Den är en av Malmös större kyrkogårdar och har utvidgats i olika etapper. De modernare avdelningarna kan benämnas som en typ av parkkyrkogård.

Här finns ett kapell-krematorium uppfört 1964 samt en minneslund anlagd 1967.

En kistlund anlades 1997 och hösten 2007 tillkom det nya gravskicket askgravplatser på kyrkogården.

Adress


Norra Hyllievägen, Sunnanväg