Sten, Anders Wilhelm

Född: 1903-02-20
Avliden: 1999-12-21
Gravsatt: 2000-11-03
S:t Pauli södra kyrkogård
Kvarter: kv 10 Nordöstra sidan
Gravplats: 0004
Hemort: Slottsstaden
Gravplatsnummer: 2210 303 0004
Gravrättstid: 1905-10-05 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Sten, Tore
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1905-10-06
Sten, Sigrid
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1918-12-31
Sten, Hans Oskar
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1938-10-27
Sten, Gertrud
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1966-11-26

Malmö pastorat

Malmö Kyrkogårdsförvaltning

Länk till hemsida

S:t Pauli södra kyrkogård

S:t Pauli kyrkogårdar


Består av de tre kyrkogårdarna S:t Pauli norra, mellersta och södra, centralt belägna i Malmö mellan Föreningsgatan, S:t Knuts väg, Nobelvägen och Östra Farmvägen. Den norra delen tillkom år 1870, mellersta delen 1890 och den södra delen år 1904.

En minneslund har anlagts 1973 inom S:t Pauli mellersta kyrkogård, där också ett mycket omtyckt begravningskapell finns.

Adress


Föreningsgatan, S:t Knuts väg, Nobelvägen, Östra Farmvägen