Wahlberg, John Erik

Född: 1917-06-27
Avliden: 2005-12-11
Gravsatt: 2006-10-06
S:t Pauli mellersta kyrkogård
Kvarter: Annelund 495
Gravplats: 0122
Hemort: Eslöv
Gravplatsnummer: 2100 495 0122
Gravrättstid: 1922-04-19 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Wahlberg, Benedikta
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1937-05-13
Wahlberg, Jöns Johnsson
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1951-04-16
Wahlberg, Ivan Albert
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1957-11-23
Wahlberg, Anna Elisabet
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1968-08-28

Malmö pastorat

Malmö Kyrkogårdsförvaltning

Länk till hemsida

S:t Pauli mellersta kyrkogård

S:t Pauli kyrkogårdar


Består av de tre kyrkogårdarna S:t Pauli norra, mellersta och södra, centralt belägna i Malmö mellan Föreningsgatan, S:t Knuts väg, Nobelvägen och Östra Farmvägen. Den norra delen tillkom år 1870, mellersta delen 1890 och den södra delen år 1904.

En minneslund har anlagts 1973 inom S:t Pauli mellersta kyrkogård, där också ett mycket omtyckt begravningskapell finns.

Adress


Föreningsgatan, S:t Knuts väg, Nobelvägen, Östra Farmvägen