Carlsson, Axel

Född: 1902-01-13
Avliden: 1985-01-23
Gravsatt: 1985-01-26
Limhamns kyrkogård
Kvarter: kv 29 C
Gravplats: 0171
Gravplatsnummer: 3029 030 0171
Gravrättstid: 1985-01-29 - 2034-02-19

Malmö pastorat

Malmö Kyrkogårdsförvaltning

Länk till hemsida

Limhamns kyrkogård

Limhamns kyrkogård


Kyrkogården anlades 1897. Den är en av Malmös större kyrkogårdar och har utvidgats i olika etapper. De modernare avdelningarna kan benämnas som en typ av parkkyrkogård.

Här finns ett kapell-krematorium uppfört 1964 samt en minneslund anlagd 1967.

En kistlund anlades 1997 och hösten 2007 tillkom det nya gravskicket askgravplatser på kyrkogården.

Adress


Norra Hyllievägen, Sunnanväg