Abelson, Börje Fredrik Abel

Född: 1911-12-29
Avliden: 1992-01-04
Gravsatt: 1992-03-17
Södra begravningsplatsen del 1
Kvarter: kvarter 16
Gravplats: 6074
Hemort: Lidköping
Gravplatsnummer: 0106 6074
Gravrättstid: 1992-01-01 - 2027-12-31

Övriga gravsatta i denna grav:

Abelson, Thyra Ingegärd
FödelsedatumAvlidenGravsatt
1915-07-01
2002-05-04
2002-08-23
Lidköpings församling

Lidköpings kyrkogårdsförvaltning

0510-684 50
lidkoping.kgf@svenskagravar.se

© 2024 - Eniac

Version: 3.0

Eniac