Holmström F Lindberg, Sigrid Maria Alexandra

Född: 1906-02-16
Avliden: 1984-03-09
Gravsatt: 1984-03-23
Norra Kyrkogården
Kvarter: 1
Gravplats: 0791B
Hemort: Umeå Stadsförs.
Gravplatsnummer: NO1 0791B
Gravrättstid: 1977-07-29 - 2026-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Holmström, Karl Johan
Född
1899-01-21
Avliden
1977-07-19
Gravsatt
1977-07-30

Umeå pastorat