Nilsson, Olle Ingvar Konrad

Född: 1929-01-25
Avliden: 2012-05-29
Gravsatt: 2012-06-21
Backens Kyrkogård
Kvarter: 2
Gravplats: 0418
Hemort: Umeå stadsförsamling
Gravplatsnummer: BA2 0418
Gravrättstid: 2012-06-21 - 2037-12-31

Umeå pastorat