Abrahamsson, Anders Herman

Född: 1868-02-23
Avliden: 1939-12-19
Gravsatt: 1939-12-27
Stadskyrkogården
Kvarter: Nya
Gravplats: 0094
Hemort:
Gravplatsnummer: 012 01D 0094
Gravrättstid: 1938-12-27 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav:

Abrahamsson, Ingrid Linnéa
FödelsedatumAvlidenGravsatt
1913-05-25
2008-11-28
2008-12-18
Abrahamsson, Signe Ingeborg
FödelsedatumAvlidenGravsatt
1885-03-13
1964-06-14
1964-06-18
Abrahamsson, Sten Gustaf
FödelsedatumAvlidenGravsatt
1909-12-14
1987-06-26
1987-07-07
Alingsås pastorat
0322-669 150

© 2024 - Eniac

Version: 3.0

Eniac