Abdulkerim, Nesim

Född: 1953-02-25
Avliden: 2023-11-02
Gravsatt: 2023-11-07
Södra begravningsplatsen del 3
Kvarter: kvarter 38
Gravplats: 8005
Hemort: Lidköpings församling
Gravplatsnummer: 0308 8005
Gravrättstid: 1996-02-02 - 2048-12-31

Övriga gravsatta i denna grav:

Yüksel, Aziz
FödelsedatumAvlidenGravsatt
1907-06-01
1996-01-28
1996-02-06
Lidköpings församling

Lidköpings kyrkogårdsförvaltning

0510-684 50
lidkoping.kgf@svenskagravar.se

© 2024 - Eniac

Version: 3.0

Eniac