(Svärmor T.Axel Attemalm)

Född: -
Avliden: -
Gravsatt: -
Hemsjö kyrkogård
Kvarter: B
Gravplats: 0285-286
Hemort:
Gravplatsnummer: 06B 0285-286
Gravrättstid: 1965-10-05 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav:

Attemalm, Axel Konrad
FödelsedatumAvlidenGravsatt
1899-11-12
1994-09-22
1994-11-04
Attemalm, Karin Margareta
FödelsedatumAvlidenGravsatt
1900-05-26
1994-06-28
1994-08-03
Attemalm, Stig Lennart
FödelsedatumAvlidenGravsatt
1933-11-05
1965-10-05
1965-10-16
Alingsås pastorat
0322-669 150

© 2024 - Eniac

Version: 3.0

Eniac