Abrahamsson, Bo Kenneth

Född: 1947-09-12
Avliden: 1948-02-10
Gravsatt: 1948-02-14
Stadskyrkogården
Kvarter: Allmänna fältet
Gravplats: 0222
Hemort:
Gravplatsnummer: 013 10 0222
Gravrättstid: 1948-02-14 - för all framtid
Alingsås pastorat
0322-669 150

© 2024 - Eniac

Version: 3.0

Eniac