Abbaspour Agdam, Asgar

Född: 1953-04-03
Avliden: 2024-04-11
Gravsatt: 2024-05-02
Lilla Dalens Begravningsplats
Kvarter: Kvarter D kistor
Gravplats: 0306
Hemort: Botkyrka församling
Gravplatsnummer: 2D 0306
Gravrättstid: 2024-04-17 - 2049-12-31
Botkyrka församling
08-530 222 75

© 2024 - Eniac

Version: 3.0

Eniac