Dagerman, Stig Halvard

Född: -
Avliden: -
Gravsatt: 1964-11-07
Älvkarleby Kyrkogård
Kvarter: 0D
Gravplats: 0021
Hemort: Älvkarleby
Gravplatsnummer: ÄK0D 0021
Gravrättstid: 1964-08-20 - 2064-12-31

Älvkarleby-Skutskärs församling