Lundberg, Curt Gösta Lauri

Född: 1923-10-01
Avliden: 2005-05-04
Gravsatt: 2005-09-20
S:t Olofs kyrkogård
Kvarter: 14
Gravplats: 0036
Hemort: Enköping
Gravplatsnummer: 0814 0036
Gravrättstid: 2005-09-23 - 2041-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Lundberg, Stina Christina
Född
1922-12-10
Avliden
2016-03-15
Gravsatt
2016-06-29

Enköpings pastorat