Abdow, Amir Latef

Född: 1956-09-03
Avliden: 2019-04-14
Gravsatt: 2019-04-25
Lilla Dalens Begravningsplats
Kvarter: Kvarter P Kistor
Gravplats: 0018
Hemort: Botkyrka församling
Gravplatsnummer: 2P 0018
Gravrättstid: 2019-04-24 - 2044-12-31
Botkyrka församling
08-530 222 75

© 2024 - Eniac

Version: 3.0

Eniac