Gustaf Rudolf

Född: 1828-05-07
Avliden: 1828-08-09
Gravsatt: -
Botkyrka Kyrkogård
Kvarter: L
Gravplats: 0004
Hemort:
Gravplatsnummer: 1L 0004
Gravrättstid: - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav:

Olivia Rosina
FödelsedatumAvlidenGravsatt
1819-07-02
1819
-
Sofia Evelina
FödelsedatumAvlidenGravsatt
-
1821-11-29
-
Botkyrka församling
08-530 222 75

© 2024 - Eniac

Version: 3.0

Eniac