Abelsson, Inez Amanda

Född: -
Avliden: 1966
Gravsatt: 1966-04-12
Södra begravningsplatsen del 1
Kvarter: kvarter 14
Gravplats: 4239-4242
Hemort: Lidköping
Gravplatsnummer: 0104 4239-4242
Gravrättstid: 1929-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav:

Abelsson, Anders
FödelsedatumAvlidenGravsatt
-
1929
1929
Odelius, Bror Anders Mauritz
FödelsedatumAvlidenGravsatt
1916-09-20
1999-09-29
1999-12-29
Odelius, Karin Elsy
FödelsedatumAvlidenGravsatt
1920-02-10
2006-12-06
2007-04-19
Lidköpings församling

Lidköpings kyrkogårdsförvaltning

0510-684 50
lidkoping.kgf@svenskagravar.se

© 2024 - Eniac

Version: 3.0

Eniac