Abdelahad, Korkis

Född: 1934-07-01
Avliden: 2015-02-09
Gravsatt: 2015-02-13
Lilla Dalens Begravningsplats
Kvarter: Kvarter L Kistor
Gravplats: 0099
Hemort: Skärholmens församling
Gravplatsnummer: 2L 0099
Gravrättstid: 2015-02-11 - 2040-12-31
Botkyrka församling
08-530 222 75

© 2024 - Eniac

Version: 3.0

Eniac