Belin, Johan Fredrik

Född: -
Avliden: -
Gravsatt: 1930-02-07
Gamla Kyrkogården
Kvarter: K03
Gravplats: 0027
Hemort: 86 år
Gravplatsnummer: GK03 0027
Gravrättstid: - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Belin J F:s, Son
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1902-04-23
Belin, Margareta
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1904-06-08
Belin, Märta Ebba Torborg
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1929-02-22
Belin Og Wiberg, Ebba Maria
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1965
Belin, John Harald
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1969
Nielsen, Niels Erik
Född
1894-01-01
Avliden
1976-12-26
Gravsatt
1977-05-20
Nielsen Og Belin, Gertrud Johanna
Född
1899-05-11
Avliden
1991-05-05
Gravsatt
1991-08-29
Levander, Tyra Augusta
Född
1900-09-09
Avliden
1988-10-08
Gravsatt
1988-11-08
Jurvan, Matti
Född
1937-04-22
Avliden
2001-06-03
Gravsatt
2001-08-07

Gävle pastorat