Selggren, J

Född: -
Avliden: -
Gravsatt: -
Gamla Kyrkogården
Kvarter: K03
Gravplats: 0079
Gravplatsnummer: GK03 0079
Gravrättstid: - för all framtid

Gävle pastorat